PERSONDATAPOLITIK for New Life Energy 

1.GENERELT
Dette website er ejet af:
New Life Energy
v/Annette Harplod Køster
Ellekrattet 7
Trørød
2950 Vedbæk
+ 45 26 27 34 91
a@newlifeenergy.dk
CVR.nr. 27 63 26 02

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Denne Persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan New Life Energy behandler dine personoplysninger, som du har givet til mig, eller som jeg indsamler via newlifeenergy.dk ’s hjemmeside www.newlifeenergy.dk.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER JEG INDSAMLER TIL HVILKE FORMÅL
2.1 Nyhedsbrev/inspirationsmail
Når du tilmelder dig til mit nyhedsbrev/inspirationsmail, indsamler jeg oplysninger om dit navn og din e-mailadresse med det formål og for at kunne varetage min interesse i at levere nyhedsbreve/inspirationsmail til dig.
2.1.1 Formålet er at opfylde den aftale, jeg har indgået med dig om at sende nyhedsbrev/inspirationsmail til dig.
2.1.2 Du kan til enhver tid afmelde dig New Life Energys nyhedsbrev/inspirationsmail i feltet afmeld i nyhedsbrevet/inspirationsmailen.

2.2 Online produkter og tjenester
2.2.1 Når du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på New Life Energys online produkter og tjenester indsamles oplysninger om dit navn, e-mailadresse og andre personoplysninger, der er nødvendige for at kontakte dig med henblik på levering af de pågældende produkter og tjenester, du har bestilt.
2.2.2 Formålet er at opfylde en aftale, vi har indgået med dig.

2.3 Personlige sessions
Når du modtager personlige sessions enten ved fysisk tilstedeværelse hos New Life Enerby, via Skype eller telefon indsamler jeg oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer og andre personoplysninger, der er relevante for den type af hjælp, du har aftalt med New Life Energy.
2.3.1 Formålet er at opfylde den aftale, jeg har indgået med dig.

2.4 Online markedsføring
Personoplysninger så som navn og e-mailadresse anvendes til online markedsføring på social medier f.eks. Facebook, hvor navn og e-mailadresse allerede er kendt af mediet.

3. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA
3.1 Jeg vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig:
a) via mit websites tilmelding til nyhedsbreve/inspirationsmails eller tilmelding til nyhedsbreve/inspirationsmails andre steder på nettet, f.eks Facebook.
b) i forbindelse med dit køb af produkter eller ydelser.
Jeg vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder:
c) Mine it-leverandører, databehandlere og samarbejdspartnere, der hjælper med at levere mine nyhedsbrev/inspirationsmail, onlineprodukter samt med at vedligeholde og forbedre websitet www.newlifeenergy.dk.
d) Andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support, vedligeholder og forbedrer hjemmesiden.
4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af Universelhealing, og dermed agerer som min databehandler. Jeg anvender eksterne samarbejdspartnere til opretholdelse af website, udsendelse af nyhedsbreve/inspirationsmails samt levering af onlineprodukter.
Jeg har indgået en databehandleraftale med alle mine databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28 og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.
4.3 Ingen oplysninger fra Personlige sessions videregives.

5. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA:
5.1 Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:
a) I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
b) I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
c) I forbindelse med personlige sessions opbevares dine personoplysninger i separat fysisk aflåst rum. Efter forældelsesfristen på 5 år destrueres alle oplysninger indsamlet i forbindelse med en personlig session.

6. DINE RETTIGHEDER
6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal jeg som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode mig om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.4 Retten til sletning
6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse
6.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.
6.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på a@newlifeenergy.dk.

6.9 Retten til at klage
6.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Universelhealings behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. SLETNING AF DATA
7.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til mit nyhedsbrev/inspirationsmail slettes, når dit samtykke til fremsendelse af nyhedsbrev/inspirationsmail trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at jeg kan opfylde lovkrav.
7.2. Oplysninger anvendt i forbindelse med personlige sessions slettes, når dit samtykke til opbevaring af disse oplysninger trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.
Oplysningerne makuleres senest efter forældelsesfristen på 2 år ved afbrænding, når der intet legitimt behov er for opbevaring.

8. SIKKERHED
8.1 Jeg har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
8.2 Kun jeg, samarbejdspartnere og medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9.KONTAKTOPLYSNINGER
9.1 New Life Energy er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.
9.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 6, kan du kontakte:
New Life Energy
v/ Annette Harplod Køster
Ellekrattet 7
Trørød
2950 Vedbæk
CVR.nr. 27 63 26 02
a@newlifeenergy.dk
+ 45 26 27 34 91

10. COOKIES
Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik.
Jeg deler også oplysninger om din brug af websitet med mine samarbejdspartnere inden for webdesign, sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Mine partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet.